Wystawa Anny Wysockiej

Anna Wysocka urodziła się w 1975 roku.

Ukończyła studia w pracowni malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1999 roku.

Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Jest członkiem ZPAP Okręgu Warszawskiego.

Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej (głównie spawany metal).

Zorganizowała 25 wystaw  indywidualnych, brała udział w 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymała 11 nagród i wyróżnień.

www.annawysocka.com.pl
kontakt: annawysocka1@o2.pl

do góry