Hotel Toruń - rezerwacja

#BezpiecznyGośćWFilmarze

Szanowni Goście,

priorytetowo podchodzimy do Waszego zdrowia i bezpieczeństwa, dlatego też wdrożyliśmy plan #BezpiecznyGośćWFilmarze, który wprowadza najwyższe standardy w kwestii higieny i organizacji pracy.

Możemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo, zarówno Wasze jak i naszej obsługi.

 

RECEPCJA

 • Pomiar temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu każdego Gościa do hotelu; stan podgorączkowy i objawy chorobowe uniemożliwią przyjęcie Gościa do hotelu, procedura pomiaru temperatury może być powtórzona - decyduje pracownik recepcji.

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do hotelu oraz w holu recepcyjnym jak i przy windach.

 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji, dbałość o zachowanie odpowiedniej odległości.

 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa spędzonego w recepcji.

 • Strefa bezpośredniego kontaktu Gościa z pracownikiem recepcji zabezpieczona płytą pleksi.

 • Regularne, kilkanaście razy na dobę, dezynfekowanie wszystkich klamek, przycisków przy/w windach, włączników do światła, poręczy itp. w całym budynku, kart/kluczy do pokoi, długopisów, lady recepcyjnej, terminali płatniczych, kanap i stolików w lobby hotelu, telefonów, wózków bagażowych.

 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek oraz rękawiczek ochronnych.

 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

 • Umożliwienie zaopatrzenia się przez Gościa w maseczki i rękawiczki ochronne.

 • Rekomendowanie bezpiecznej płatności Blikiem.

 

POKÓJ HOTELOWY

 • Poddanie pokoju min. 48-godzinnej kwarantannie (a jeżeli jest to możliwe, dłuższej).

 • Dokładne wietrzenie pokoju hotelowego, dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju przy wykorzystaniu profesjonalnych preparatów wysokiej klasy.

 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

 

RESTAURACJA/BAR

 • Umożliwienie spożycia posiłków w pokojach hotelowych - uługa realizowana na zasadzie room-service.

 • Stosowanie przez pracowników restauracji/baru maseczek oraz rękawiczek ochronnych.

 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, przy wejściu do toalet, itp.

 • Szczegółowa dezynfekcja toalet ogólnodostępnych w hotelu.

 • Dezynfekcja wind hotelowych.

 

PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.

 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.

 

OGÓLNE

 • Prowadzenie dla Gości kampanii informacyjnej na terenie hotelu, dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

 • Zastosowanie wytycznych dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

 • Systematyczna kontrola realizacji powyższych punktów przez kadrę zarządzającą.

do góry